Bạn thích giao tiếp và giới thiệu giải pháp đáp ứng được nhu cầu cá nhân?

Nhân viên Tiếp thị qua điện thoại

Công việc tiếp thị qua điện thoại cho bạn cơ hội tuyệt vời thực hiện sứ mệnh mỗi ngày là giao tiếp với khách hàng tiềm năng và hội viên để mang thêm nhiều giá trị cho cuộc sống của họ bằng cách giới thiệu các dịch vụ tốt nhất.