Fitness & Lifestyle Group (FLG) Việt Nam và California Fitness & Yoga đang phát triển nhanh chóng với ngày càng nhiều câu lạc bộ thể dục thể hình và phong cách sống đạt chuẩn 5 sao được xây dựng.

Bộ phận Xây dựng Câu lạc bộ (RED) mang đến cho bạn cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong môi trường quốc tế với đội ngũ quản lý đến từ nhiều quốc gia có kinh nghiệm xây dựng những công trình mới với chi tiết tỉ mỉ công phu hàng đầu tại Việt Nam.

  • Quản lý Dự án
  • Quản lý Xây dựng
  • Kỹ sư Công trình
  • Kỹ sư MEP

Phòng Xây dựng & Phát triển (RED) mang đến cho bạn cơ hội thú vị làm việc với một đội ngũ quốc tế với những người quản lý đến từ nhiều quốc gia đã có đóng góp trong việc xây dựng một số cơ sở hiện đại nhất ở Việt Nam.