Bạn là người năng động, đầy năng lượng, có khả năng tự tạo động lực. Bạn tìm kiếm một môi trường nhiều thử thách, phát triển nhanh và mang đến nhiều cơ hội cho bạn tự quyết định thu nhập của mình?

  • Nhân viên Tư vấn Thẻ Hội viên
  • Chuyên viên Tư vấn Thẻ Hội viên
  • Trợ lý Quản lý Tư vấn Thẻ Hội viên
  • Quản lý Câu lạc bộ

Bạn muốn làm việc cùng những người xuất sắc trong nghệ thuật giao tiếp và tạo ảnh hưởng, đồng thời muốn tham gia vào những chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng và quản lý theo hệ thống đẳng cấp quốc tế?

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong Bộ phận Tư vấn Thẻ Hội viên. Công việc chính của bạn là giới thiệu với khách hàng vô số lợi ích của Thẻ Hội viên California Fitness & Yoga và Thẻ Hội viên Centuryon. Bạn giúp khách hàng nhận ra rằng họ không chỉ sở hữu thẻ hội viên mà còn đầu tư cho sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình khi trở thành hội viên của California Fitness & Yoga.