Bạn yêu thích công việc bảo trì và luôn đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động trơn tru?

Đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn thông qua công tác tổ chức, báo cáo, sửa chữa ngay hoặc sửa chữa đình kỳ.

  • Nhân viên Bảo trì Câu lạc bộ
  • Giám sát Bảo trì Câu lạc bộ
  • Quản lý Bảo trì Câu lạc bộ

California Fitness & Yoga mang đến cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong Bộ phận Bảo trì, nơi mà trách nhiệm chính của bạn là đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động trơn tru theo tiêu chuẩn cao thông qua việc quản lý, báo cáo và sửa chữa.